Dağıtılmış Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özkan, M. ve Çakır, Ç. (2017). Dağıtılmış liderlik ölçeğinin geliştirilmesi. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8 (30), 1629-1660.

Sorumlu Yazar: 
Metin Özkan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: