Kanserli Kardeşi Olan Ergenlerin İhtiyaçlarının Belirlenmesı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldız-Akkuş, S. (2019). Kanserli Kardeşi Olan Ergenlerin İhtiyaçlarının Belirlenmesı Ölçme Aracını Türkçe’ye uyarlama çalışması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Sevilay YILDIZ AKKUŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek 45 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
4’lü likert (İhtiyacım yok= 1 puan, biraz ihtiyacım var =2 puan, ihtiyacım var=3 puan çok ihtiyacım var=4 puan
İletişim: