Doğa Sporları Etkinliklerine İlişkin Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dinç, S. C. (2006). Doğa sporları ekinliklerine ilişkin liderlik ölçeğinin geliştirilmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: