Kansere Zihinsel Uyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karabekiroğlu, A., Kemal, Y., Aker, S., Yılmaz, B., & Akyürek-Bolat, Ö. (2020). Reliability and validity of the Turkish version of Mental Adjustment to Cancer Scale. World Journal of Psychosocial Oncology, 6, 1-10.

Sorumlu Yazar: 
Aytül Karabekiroğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: