Kanserin Tedavisi ve Araştırması için Avrupa Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cankurtaran-şahin, E., Özalp, E., Soygür, H., Özer, S., Akbıyık, D. I., & Bottomley, A. (2008).Understanding the reliability and validity of the EORTC QLQ-C30 in Turkish cancer patients European Journal of Cancer Care, 17(1), 98-104. doi: 10.1111/j.1365-2354.2007.00827.x

Sorumlu Yazar: 
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: