Kanser Güçlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yilmaz Karabulutlu E., Bahçecioglu Turan, G. & Karaman S. (2021). Turkish validity and reliability study of cancer
empowerment scale. Psychiatria Danubina, 33(Suppl. 13), 314-320.

Sorumlu Yazar: 
Gülcan Bahçecioğlu Turan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: