Öğretmen Güçlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özkan-Hıdıroğlu, Y., Tanrıöğen, A. (2020). Development of Teachers’ Empowerment Scale: A validity and reliability study. International Journal of Assessment Tools in Education, 7(4), 753-772. https://doi.org/10.21449/ijate.693398

Sorumlu Yazar: 
Yeliz ÖZKAN HIDIROĞLU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek 37 madde ve 4 boyuttan oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: