Kanser Bilgi Yükü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İnci, F. H., Akgül Başkale, H. ve Serçekuş Ak, P. (2019). Kanser Bilgi Yükü Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması geçerlik güvenilirlik çalışması. Çukurova Medical Journal, 44(1), 127-135. doi: 10.17826/cumj.423997

Sorumlu Yazar: 
Fadime Hatice İnci
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: