Kanıta Dayalı Uygulamaların Kuruma Entegrasyonu İçin Kurum Kültürü Ve Hazıroluşluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ayhan-Öncü, Y., Seren-İntepeler, Ş., Kocaman, G. The Validity and Reliability of Organizational Culture and Readiness for System-Wide Implementation of EBP (OCRSIEP) for Turkish Sample. 7th International Nursing Management Conference (INMC 2018), ISBN:978-975-491-476-4: pp:25-29.

Sorumlu Yazar: 
Yasemin AYHAN ÖNCÜ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: