Demanslı Hastalara Bakım Verenlerde Bakım Yükü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aslan, S. & Aylaz, R. (2018). Demanslı Hastalara Bakım Verenlerde Bakım Yükü Ölçeği’nin geliştirilmesi. Turkish Journal of Geriatrics, 21(3), 456-466. doi: 10.31086/tjgeri.2018344061

Sorumlu Yazar: 
Sinan Aslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Fiziksel alt boyut 2, 3, 4 ve 7. maddeleri, sosyal alt boyut 8, 16, 17, 18, 19, 20 ve 22 maddeleri, ekonomik alt boyut 14, 23 ve 24. maddeleri, psikolojik alt boyut 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ve 21. maddeleri içermektedir.

Derecelendirme: 
DHBVBYÖ 24 maddeden oluşmaktadır ve beşli likert tipi olan bu ölçek, “Hiçbir zaman” yanıtı için 1, “Nadiren” yanıtı için 2, “Ara sıra” yanıtı için 3, “Çoğu zaman” yanıtı için 4 ve “Her zaman” yanıtı için 5 puan verilmektedir.
İletişim: