Kanıta Dayalı Pratik Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Türe, A., Demirsoy, N., & Yıldırım, A. (2020). Validity and reliability of Evidence‐Based Practice Leadership Scale and Evidence‐Based Work Environment Scale in Turkish. Perspectives in Psychiatric Care, 1-11. https://doi.org/10.1111/ppc.12529

Sorumlu Yazar: 
Aysun Türe
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: