Kanıta Dayalı Uygulama Değerlendirme Yetkinliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yildiz, E., & Güngörmüş, Z. (2016). The validity and reliability study of the Turkish version of The Evidence-based Practice Evaluation Competence Questionnaire. Nurse education today, 45, 91-95. DOI: 10.1016/j.nedt.2016.05.030

Sorumlu Yazar: 
Esra Yıldız
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: