Kanıta Dayalı Uygulamalar Tutum Ölçeği-15

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ayhan Başer, D., Ağadayı, E., Gönderen Çakmak, S. & Kahveci, R. (2021). Adaptation of the evidence-based practices attitude scale-15 in Turkish family medicine residents. Int J Clin Pract, 75, e14354, 1-8.
https://doi.org/10.1111/ijcp.14354

Sorumlu Yazar: 
Duygu Ayhan Başer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: