Kalp Yetmezliği Hastalarının Öğrenme Gereksinimleri Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kılıç, B., Bağçivan G., Akbayrak, N. ve Çiçek, H. (2018). Kalp Yetmezliği Hastalarının Öğrenme Gereksinimleri Envanteri’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 21, 79-88.

Sorumlu Yazar: 
Betülay Kılıç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: