Kalp Hastalarında Beslenme Alışkanlıklarının Düzenlenmesinde Öz Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sevinç, S. ve Argon, G. (2014). Kalp Hastalarında Beslenme Alışkanlıklarının Düzenlenmesinde Öz-Yeterlilik Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenirliği. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 30(2), 19-33.

Sorumlu Yazar: 
Sibel Sevinç
Geçerlik: 

Çalışmaya katılan bireylerin %61.7’sini Koroner arter hastaları oluşturmakta, %40.7’sinde diyabet, %26’sında obezite, %62.3’ünde hipertansiyon, %53’ünde hiperlipidemi mevcuttur ve %53’ünün HDL düzeyi düşük ve %26.3’ü sigara kullanmaktadır. Ölçeğin toplam puan ortalaması 65.15 ± 17.41’dir. Ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri 0.98, test-tekrar test korelasyon değeri 0.98, , KaiserMeyer Olkin örneklem büyüklüğü değeri 0.92, Split-Half değeri 0.96, Barlett’s Test değeri X2 =7542.97 P<0.001 ve güvenirliği oldukça yüksek olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, Beslenme alışkanlıkların düzenlenmesinde öz-yeterlilik ölçeğinin Türk kalp hastaları için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu saptanmıştır.

Güvenirlik: 

Çalışmaya katılan bireylerin %61.7’sini Koroner arter hastaları oluşturmakta,
%40.7’sinde diyabet, %26’sında obezite, %62.3’ünde hipertansiyon, %53’ünde
hiperlipidemi mevcuttur ve %53’ünün HDL düzeyi düşük ve %26.3’ü sigara kullanmaktadır. Ölçeğin toplam puan ortalaması 65.15 ± 17.41’dir. Ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri 0.98, test-tekrar test korelasyon değeri 0.98, , KaiserMeyer Olkin örneklem büyüklüğü değeri 0.92, Split-Half değeri 0.96, Barlett’s Test değeri X2 =7542.97 P<0.001 ve güvenirliği oldukça yüksek olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, Beslenme alışkanlıkların düzenlenmesinde öz-yeterlilik ölçeğinin Türk kalp hastaları için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu saptanmıştır.

30 madde

Derecelendirme: 
100’lü Likert (0=yapılamıyor – 100=kesinlikle yapılabiliyor)
İletişim: