Kadın Sağlığı Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çetinay, P. ve Gülseren, Ş. (2005). Kadın Sağlığı Anketi Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirliği. Nöropsikiyatri Arşivi, 42, 13-17.

Sorumlu Yazar: 
Pınar Çetinay
Geçerlik: 

Kadın Sağlığı Ölçeği ile Genel Sağlık Anketi arasındaki korelasyon değerleri de anlamlı düzeyde bulundu. (r = -6.16, p=0.01) Bu da ölçeğin birlikte geçerlilik açısından anlamlı bulundu.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizinde tüm ölçeğin Cronbach’s alfa katsayısı 0.837 olarak bulundu. Her bir madde çıkarılarak elde edilen Cronbach’s alfa katsayısı en düşük 0.825 en yüksek değer ise 0.849 olarak bulundu.

10 alt boyut ve 36 madde
Anksiyete-Depresyon (6 m)
Somatik Belirtiler (6 m)
Somatopsişik (5 m)
Somatik Bilişsel (4 m)
Gastrointestinal (5 m)
Benlik Saygısı (4 m)
Çeşitli Anksiyete (2 m)
İlgi-istek (2 m)
Cinsel Doyum (1 m)
Mensturuasyon (1 m)

Derecelendirme: 
4’lü Likert (0=hiç yok – 3=evet)
İletişim: