Kadınların Güçlendirilmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baydur, H., &Uçan, G. (2016). Kadınların Güçlendirilmesi Ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Manisa örneği. Toplum ve Sosyal Hizmet, 27(2), 7-28.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Baydur
Geçerlik: 

KGÖ’nun geçerlilik analizinde ilk olarak doğrulayıcı faktör analizi uyum iyiliği değerleri incelenmiş ve literatürde önerilen değerlere yakın ve uyumlu sonuçlar elde edildiği tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

KGÖ iç tutarlılık katsayıları incelendiğinde, ölçeğin bütünü için Cronbach’s alfa değeri 0.663, KBHE, ABK ve EGK boyutları için sırasıyla 0.710, 0.568 ve 0.491’dir.

Ölçek 18 maddelidir. 3 alt ölçekten oluşur. Kadınların Bağımsız Hareket Edebilmesi Alt Ölçeği’nde 8, Aile Baskısından Kurtulma Alt Ölçeği’nde 4 ve Ekonomik Güvence ve Katkı Alt Ölçeği’nde 5 madde bulunmaktadır.
Kadınların Bağımsız Hareket Edebilmesi (1m): Alışveriş yapmak için çarşıya, pazara, dükkana, AVM’ye gider misiniz?
Aile Baskısından Kurtulma (10m): Eşiniz ya da başka bir aile ferdi kendi ailenizi ziyaret etmenizi engelledi mi?
Ekonomik Güvence ve Katkı (15m): Size ait birikmiş paranız ya da altınınız var mı?

Derecelendirme: 
Dikotom Yapı
İletişim: