Profesyonel Futbolu Bırakma Yaşantısını Algılama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tunçkol, H. M. ve Güven, Ö. (2014). Profesyonel Futbolu Bırakma Yaşantısını Algılama Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 5(1), 49-55. http://dx.doi.org/10.17155/spd.67225

Sorumlu Yazar: 
H. Mehmet Tunçkol
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 alt boyut ve 23 madde
Bırakmada Zamanlama (5 m): Profesyonel futbolu zirvede bıraktığıma inanıyorum.
Futbolculuğa Özlem (4 m): Profesyonel futbolculuktan aldığım keyfi hiçbir şeyde bulamıyorum.
Bırakmaya Olumsuz Tepkiler (6 m): Profesyonel futbolu bıraktığımda hayatıma yön vermekte zorluk çektim.
Bırakmaya Uyum (4 m): Profesyonel futbolu bırakınca, futboldan soğudum.
Bırakma Sonrası Sağlık (4 m): Profesyonel futbolu bıraktıktan sonra sağlığım bozuldu.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: