Kadına Yönelik Eş Şiddet Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Deniz, T. (2019). Kadına Yönelik Eş Şiddet Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, Muğla.

Sorumlu Yazar: 
Tuğba DENİZ
Geçerlik: 

Yapılan faktör analizi çalışmasında maddelerin 3 faktörde toplandığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Ölçeği toplam 29 maddeden oluşmaktır.
Ölçek 3 alt ölçekten oluşmakta ; kadına yönelik eş şiddeti (fiziksel,
psikolojik, ekonomik ve cinsel) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,19,24,25,26,27; şiddet
mağdurunun şiddet karşısındaki sosyal destek algısı 15,16,17,18,29; şiddet mağdurunun
şiddete ilişkin yaygın inanışları 20,21,22,23,29 maddeleri içermektedir.
Örnek Maddeler: -Kocam beni bilgisizlik ve
görgüsüzlükle suçlar.
-Şiddette uğradığımda sessiz kalırım,
içime atarım

Derecelendirme: 
5’li likert ( “Hiç katılmıyorum(1)” “biraz katılıyorum(2)” “kararsızım(3)” “çok katılıyorum(4)” ve “ tamamen katılıyorum(5)” )
İletişim: