Kadına Yönelik Şiddet Derecelendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tuz, C., Öksüz, M., E. ve Tekiner, S., A. (2015). Kadına Yönelik Şiddet Derecelendirme Ölçeği ve Mağdurların Cinsel Deneyimleri Ölçeği Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği. Eurasian Journal of Family Medicine, 4(2), 83-89.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: