Hemşire Ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddetin Belirtilerini Tanımalarına Yönelik Ölçek

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baysan-Arabacı, L. ve Karadağlı, A. (2006). Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanımalarına İlişkin Ölçek geliştirme. Sağlık ve Toplum Dergisi,16 (2), 101-111.

Sorumlu Yazar: 
Leyla Baysan Arabacı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

KYSBTO 2 alt boyut ve 31 madde.
1. Fiziksel Belirtiler (13 madde)
2. Duygusal Belirtiler (18 madde)

Derecelendirme: 
“Doğru” 1 puan, “Yanlış” 0 puan
İletişim: