Kadın Cinsel İşlev Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aygin, D. ve Eti Aslan, F. (2005). Kadın Cinsel İşlev Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlaması. Turkiye Klinikleri J Med Sci., 25(3), 393-399.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: