Kademeli Puanlama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arıcı, A.F., Sallabaş, M.E., & Başaran, M. (2017). Speaking Skills of The Learners Who Learned Turkish as a Foreign Language at B2 Level: A Study on Developing the Graded Scoring Scale. International Online Journal of Educational Sciences, 9 (2), 516 – 526. DOI: https://doi.org/10.15345/iojes.2017.02.016

Sorumlu Yazar: 
Ali Fuat ARICI
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: