Diz Cemiyeti Yeni Diz Puanlama Sistemi (DC-YDPS)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özden, F., Tuğay, N., Tuğay, B.,U.,& Kılınç, C.Y. (2017). Diz Cemiyeti Yeni Diz Puanlama Sisteminin Türkçe versiyonunun kültürel adaptasyonu, geçerlik ve güvenirliği. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, içinde (ss. 380). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi .

Sorumlu Yazar: 
Fatih Özden
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliliği Spearman kat sayısı hesaplanaarak bulundu.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık cronbach alfa kat sayısı hesaplanarak bulundu.

Derecelendirme: 
İletişim: