Diz Cemiyeti Yeni Diz Puanlama Sistemi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özden, F., Tuğay, N., Tuğay, B.U. ve Yalınkılıç, C. (2017). Diz Cemiyeti Yeni Diz Puanlama Sisteminin Türkçe Versiyonunun kültürel adaptasyonu, geçerlik ve güvenirliği. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi içinde (s.380). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Fatih Özden
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: