Jackson/Cubbin Basınç Alanı Risk Hesaplama Aracı

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Soyer, Ö. (2014). Yoğun bakım hastalarında Jackson/Cubbin Basınç Alanı Risk Hesaplama Aracının duyarlılık, özgüllük, tahmin etme değerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Özlem SOYER
Geçerlik: 

Yapılan üç farklı izlemde duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif tahmin etme değerleri ortalamaları sırasıyla, Jackson/Cubbin aracında (kesme noktası ≤ 28, 29 ve 30) %86.7, %75.9, %79.6, %83.8; Braden ölçeğinde (kesme noktası ≤ 12 ve 13) %83.7, %79.9, %84.6, %78.4’dür. Eğri Altında Kalan Alan değerleri; Jackson/Cubbin aracında 0.882; Braden ölçeğinde 0.892’dir.

Güvenirlik: 

Yapılmadı

Yaş <40 4
40-54 3
55-70 2
>70 1

Derecelendirme: 
4’lü puanlama
İletişim: