Jinekoloji ve Doğumda Vücut Mahremiyeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Değirmen, N. & Şaylıgil, Ö. (2020). Body Prıvacy in Gynegcology Obstetrıcs. Acta Bioethica, 26(2), 225-235. http://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2020000200225

Sorumlu Yazar: 
Nuriye Değirmen
Geçerlik: 

geçerlilik oranı 37 madde olarak ve Cronbach’s α değeri de 0,848 olarak
bulunmuştur

Güvenirlik: 

Jinekoloji ve Obstetride Beden Mahremiyeti Ölçeği’nin boyutlarının
cronbach’s alpha değerleri sırasıyla; Genel Mahremiyet Boyutu 0,850, Haklar ve
Sayı Puan
Aralığı
En
Düşük
En
Yüksek Ortalama Standart
Sapma
Cronbach’s
Alpha
Değeri
Genel Mahremiyet
Boyutu 2159 1-5 1,44 5 4,07 0,641 0,850
Haklar ve Mahremiyet
Boyutu 2159 1-5 1,80 5 4,36 0,594 0,710
Etik ve Mahremiyet
Boyutu 2159 1-5 1,80 5 4,27 0,650 0,625
Klinik Mahremiyet
Boyutu 2159 1-5 1,59 5 4,47 0,464 0,922
154
Mahremiyet Boyutu 0,710, Etik ve Mahremiyet Boyutu 0,625 ve Klinik
Mahremiyet Boyutu 0,922 olarak hesaplanmıştır.

1. Privacy is a concept that comprises various aspects.
2. Privacy is important because of the respect to traditions.
toplam: 37 madde

Derecelendirme: 
1-kesinlikle katılmıyorum 5-tamamen katılıyorum
İletişim: