Hemşirelikte Hasta Mahremiyeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öztürk, H., Bahçecik, N. & Özçelik, K. S. (2014). The development of the Patient Privacy Scale in Nursing. Nursing Ethics, 21(7), 1-17.

Sorumlu Yazar: 
Havva Öztürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: