Jenkins Uyku Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Duruöz, M.T., Erdem, D., Gencer, K., Ulutatar, F.,& Baklacıoğlu, H.Ş. (2018). Validity and reliability of the Turkish version of the Jenkins Sleep Scale in psoriatic arthritis. Rheumatology International, 38, 261–265. https://doi.org/10.1007/s00296-017-3911-2.

Sorumlu Yazar: 
Didem Erdem
Geçerlik: 

JSS toplam skoru ile PSQI alt grupları arasındaki korelasyonlara , subjektif uyku kalitesi, uyku gecikmesi, uyku süresi, alışılmış uyku etkinliği, uyku bozukluğu, gündüz fonksiyon bozukluğu ile istatistiksel olarak anlamlı düşük-orta korelasyonlar saptandı.

Güvenirlik: 

Her bir maddenin, zemin ve tavan yüzdelerinin ortalama ve standart sapması tanımlayıcı veriler olarak sunuldu.İç tutarlılık için JSS’nin Cronbach alfa katsayısı 0.862.

4 madde
-Uykuya dalmada güçlük
-Uykuda kalmada güçlük
-Gece birkaç kez uyanmak
Yorgun hissederek uyanmak

Derecelendirme: 
6’lı Likert ( 0=hiç,5=22-28 gün )
İletişim: