Çocuk ve Ergenler İçin Uyku Yoksunluğu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kandemir, M., Bozdemir, E., Hayran, Y., Tonga, Z., & Kandemir, A. (2021). Sleep Deprivation Scale for Children and Adolescents. Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, 3(1), 48-61. https://doi.org/10.47157/jietp.875187

Sorumlu Yazar: 
Arş. Gör. Zahide Tonga
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: