Jefferson Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği (Öğrenci Versiyonu)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kürkçüoğlu Dilara, İ.(2019) Jefferson Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği’nin (öğrenci versiyonu) geçerlilik güvenilirlik çalışması(Uzmanlık tezi) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul

Sorumlu Yazar: 
İREM DİLARA KÜRKCÜOĞLU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: