Çocuklar İçin Uyku Bozukluğu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ağadayı. E., Çelik. N., Ayhan Başer. D. (2020). Çocuklar İçin Uyku Bozukluğu Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Turkish Sleep Medicine. 2, 65-72.

Sorumlu Yazar: 
Ezgi Ağadayı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

26

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: