İyileşme Kalitesi 40 Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karaman, S., Arıcı, S., Doğru, S., Karaman, S., Tapar, H., Kaya, Z., Suren, M. & Gürler-Balta, M. (2014). Validation of the Turkish version of the Quality of Recovery-40 Questionnaire. Health and Quality of Life Outcomes, 12(8), 1-6. doi:10.1186/1477-7525-12-8

Sorumlu Yazar: 
Serkan Karaman
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: