Jackson Mesleki İlgi Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaya, N. (2017). Jackson Mesleki İlgi Envanterinin üniversite öğrencileri üzerinde bir uyarlama çalışması [Yayınlanmamış doktora tezi]. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Nizamettin Kaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: