Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Ebeveyn Memnuniyetini Ölçmek İçin Yoğun Bakımdaki Ebeveynlerin Güçlendirilmesinin Türkçe Uyarlaması ve Doğrulanması (EMPATHIC-30) Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tiryaki, Ö., Zengin, H., Çınar, N., Mutlu-Umaroğlu, M., & Latour, J. M. (2020). Turkish Adaptation and Validation of the Empowerment of Parents in the Intensive Care (EMPATHIC-30) Questionnaire to measure parent satisfaction in neonatal intensive care units. Front. Pediatr, 8, 1-7. https://doi.org/10.3389/fped.2020.00421

Sorumlu Yazar: 
Hamide ZENGİN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

30 madde

Derecelendirme: 
İletişim: