Hemşirelerin Sokak Çocuklarına İlişkin Bilgi, Görüş ve Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İnce, N. (2002).Hemşirelerin sokak çocuklarına ilişkin bilgi, görüş ve tutumlarının incelenmesine yönelik ölçek çalışması. (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: