İşyerinde Engelliye Yönelik Tutumlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mamatoğlu, N., Yaşın- Dökmen, Z.,& Yıldırım, F. (2015). İşyerinde Engelliye Yönelik Tutumlar Ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 32(2),183-204.

Sorumlu Yazar: 
Nihal Mamatoğlu
Geçerlik: 

Yapı Geçerliği: Ölçek maddelerine yapı- lan faktör analizi sonucu özdeğeri 1’den büyük olan 5 faktör bulunmuş, Scree plot grafiğine bakılarak ölçeğe en uygun yapının 3 faktörlü olabileceği görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları; 3 faktörlü yapının daha uygun olduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğe ait Crobach alpha iç güvenirlik sonuçları 1. faktör için 0.93, 2. faktör için 0.83, 3. faktör için 0.77 toplam ölçek için 0.95 olarak bulunmuştur.

Ölçeğin 47 maddeden oluşan üç faktörlü bir yapısı vardır.
Engelli İstihdamına Genel Yaklaşım (20 madde) :Engellilerin ayrı bir yerde çalıştırılması iyi olur.
Engellilerin İş Ortamına ve İşe Uyumuna İlişkin Algı (15 madde): Engelliler çalıştıkları işyerine kolayca bağlanabilirler.
Çalışan Engellinin ve Yaptığı İşin Algılanan Niteliği (12 madde): Engelliler sadece vasıfsız işlerde çalışabilirler.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum ve 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: