İşyerinde Mutluluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bilginoğlu, E., ve Yozgat, U. (2020). İşyerinde Mutluluk Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Journal of Yasar University, 15 (Special Issue), 201-206.

Sorumlu Yazar: 
Elif BİLGİNOĞLU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: