İşyerinde Kişilerarası Çatışma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aytaç, S. ve Başol, O. (2018). İşyerinde Kişilerarası Çatışma Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yönetim Bilimler Dergisi, 16(32), 471-483.

Sorumlu Yazar: 
Oğuz Başol
Geçerlik: 

X2/sd = 1.36; RMSEA: 0.045; NFI: 0.99; NNFI: 0.99; CFI: 0.99; GFI: 0.99 ve AGFI: 0.96

Güvenirlik: 

Cronbach’s Alpha: 0.866

1. İş yerinde kişilerle hangi sıklıkla tartışmalara girersiniz?
2. İş yerinde kişiler size hangi sıklıkla bağırır?
3. İş yerinde kişiler size hangi sıklıkla kaba davranır?
4. İş yerinde kişiler size hangi sıklıkla hoş olmayan şeyler yapar?

Derecelendirme: 
1: hiçbir zaman – 5: her zaman
İletişim: