İstismar Farkındalık Ölçeği-Ebeveyn Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Pekdoğan, S. (2017). İstismar Farkındalık Ölçeği Ebeveyn Formu: Ölçek geliştirme çalışması. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (62), 173-185.

Sorumlu Yazar: 
Serpil Pekdoğan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: