İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Performans Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Üngüren, E. ve Koç, T. S. (2015). İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Performans Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sosyal Güvenlik Dergisi, 5 (2), 124-144.

Sorumlu Yazar: 
Engin Üngüren
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: