İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Olcay, Z. F. (2021). İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Ölçeği; geçerlik ve güvenirlik çalışması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (23), 678-685.

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Feride Olcay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: