İnternet Özyeterlilik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şad, S.N., Alkan, İ.,& Koç, A. (2016). İnternet Özyeterlilik Algısı Ölçeğinin öğretmen ve öğretmen adayları için Türkçe’ye uyarlanması. III. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.274-279). Muğla: Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Süleyman Nihad Şad
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: