İnternet Kullanım Amaçları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akar, F. (2017). Purposes and characteristics of internet use of adolescents. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 7 (2), 257-286.

Sorumlu Yazar: 
Filiz Akar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: