Bilgisayar Kullanım Amaçları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uslu, Ö. (2008). İlköğretimde çalışan öğretmenlerin bilgisayara karşı tutumları ve bilgisayar kaygı düzeyleri (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: