İngilizce Derslerinde Karşılaşılan Sorunlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gökdemir, C. V. (2003). Üniversitede İngilizce hazırlık programına devam eden öğrencilerin İngilizce derslerinde karşılaştıkları sorunlar (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: