Öğretmenlik Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Davran, E. (2006). İlköğretim kurumlarındaki öğretmenlik uygulamasının öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterliliklerini kazanmaları üzerindeki etkisi (Van ili örneği). (Yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.

Sorumlu Yazar: 
Elif Davran
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: