Güzel Sanatlar Liselerinde Piyano Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çiçek, V. ve Apaydınlı, K. (2016). Güzel sanatlar liselerinde piyano eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri (Karadeniz Bölgesi örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (4), 1471-1491.

Sorumlu Yazar: 
Varol ÇİÇEK
Geçerlik: 

Kapsam
geçerlilik indeksi 0,89 bulunan anketin, istatistiksel olarak anlamlı olduğu söylenebilir.

Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
3’lü Likert (1=uygun- 3=uygun değil)