İnfertilite Öz-Yeterlik Ölçeği-Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arslan-Özkan, İ., Okumuş, H., Lash, A. A. & Firat, M. Z. (2014). Cultural validation of the Turkish version of the Infertility Self-Efficacy Scale-Short Form (TISE-SF). Journal of Transcultural Nursing, 25(3), 232-240. doi: 10.1177/1043659613508784

Sorumlu Yazar: 
İlkay Boz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: