İnfertilite Etkilenme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akyüz, A., Gürhan, N., & Bakir, B. (2008). Development and validation of an Infertility Distress Scale for Turkish women. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(6), 469-476.

Sorumlu Yazar: 
Aygül Akyüz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: